• Venujte nám 2% - Neinvestičný fond "ROZVOJ, n.f."

      7. 2. 2023

      Vážení rodičia, milí priatelia a sympatizanti Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene, všetkým Vám srdečne ďakujeme za to, že ste nám v roku 2022 poukázali 2% z daní.

      Vaše prostriedky boli efektívne využité na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, odbornej literatúry a výpočtovej techniky. Z týchto prostriedkov sme financovali odborné exkurzie ako aj zahraničných lektorov, ktorí pôsobili v našej škole.

     • Rodičovské združenie

      4. 1. 2023

      Rada rodičov a riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene oznamuje rodičom, že dňa 12. 01. 2023 od 15.00 hod. sa budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.

      Bližšie informácie poskytnú žiakom triedni učitelia.

     • Autoškola Gonda - L+L

      21. 12. 2022

      Akcia pre študentov školy​​​​​​!

      Dobrý deň,

      hoci ceny stúpajú my nechávame akciové ceny pre študentov vašej školy do 31.01.2023.

      Každému žiakovi, vašej školy, ktorý sa prihlási ku nám do autoškoly do 31.01.2023 buď elektronicky na stránke Www.autoskolagonda.sk alebo osobne na našej pobočke bude platiť cena, ktorá platila počas celého roka 2022.

     • Dotazník

      21. 11. 2022

      Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,

      volám sa Katarína Žitniaková a som študentkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo. V rámci mojej diplomovej práce realizovanej pod Klinikou detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH s témou „Sledovanie stravovacích návykov a postojov k stravovaniu u adolescentov" by som Vás chcela požiadať o spoluprácu a možnosť vykonať prieskum formou dotazníka vo Vašej škole. Evidujeme, že pandémia COVID-19 sa intenzívne podpísala na duševnom zdraví detí a jednou z oblastí významného vplyvu je zmena stravovacích návykov. Preto som sa rozhodla pomôcť s výskumom, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce, kde sa snažíme o zmapovanie tohto problému. Tento medzinárodný dotazník bol schválený etickou komisiou a je to štandardizovaná škála, ktorá sa, ako už z názvu vyplýva, používa na zisťovanie postojov a kvality stravovania. Odpovede resp

     • Rodičovské združenie

      16. 11. 2022

      Vážení rodičia,
      Rada rodičov a riaditeľ školy Vám oznamuje, že dňa 24. 11. 2022 od 15.00 hod. sa budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.
      Bližšie informácie Vám prostredníctvom žiakov poskytnú triedni učitelia.

      Tešíme sa na spoluprácu.

      Mgr. Miroslav Chamula, riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno

      15. 11. 2022

      Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov žiakom Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene riaditeľské voľno na deň 18. 11. 2022 (piatok).

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 8. 2. 2023